16.05 - 17.05.2015

Skatītājiem

Ātrumposmu karte

  Skatīt lielāku karti uz maps.autorally.lv

PIEKTDIENA, 15. MAIJS

  19:00-21:00 Testa posms

SESTDIENA, 16. MAIJS

  no 13:00 Vēsturisko automašīnu starts pie Talsu tautas nama
  14:30 Ceremoniālais starts, svinīgās uzrunas pie Talsu tautas nama
  15:00 Pirmās rallija automašīnas starts
  15:55 SS1 RA EVENTS - WE PROMOTE 1
  16:14 SS2 RA EVENTS - WE PROMOTE 2
  18:05 SS3 TALCE / SC GRUPA 1
  18:20 SS4 TALCE / SC GRUPA 2
  19:45 SS5 TALSI CITY SPECIAL 1 – pilsētas ātrumposms
  20:00 SS6 TALSI CITY SPECIAL 2 – pilsētas ātrumposms

SVĒTDIENA, 17. MAIJS

  09:30 SS7 LATVIJAS DZELZCEĻŠ
  10:20 SS8 NESTE OIL
  12:05 SS9 DELFI
  13:00 SS10 CVS PARALLEL STAGE
  15:00 SS11 NISSAN NORDE
  16:00 Pirmās automašīnas finišs pie Talsu tautas nama
  17:45 Apbalvošanas ceremonija pie Talsu Tautas nama

IEEJAS KARTES

  Rally Talsi ieejas kartes cena, iepriekšpārdošanā līdz 2015. gada 10. maijam (ieskaitot), būs EUR 12,00. Iegādātā ieejas kartes dos iespēju apmeklēt visus sacensību ātrumposmus abās rallija norises dienās, kā arī izklaides aģentūras Cherry Club sestdienas vakarā rīkoto zaļumballīti Talsu Sauleskalna estrādē, kurā uzstāsies grupa Roja.

  Sākot ar 11. maiju, līdz pat sacensību norisei 16. un 17. maijā, ieejas kartes cena būs EUR 15,00.

  Rallija norises laikā pie ieejas ātrumposmos būs iespējams iegādāties vienreizēju ieejas biļeti uz atsevišķu ātrumposmu, kas maksās EUR 10,00.

  Rally Talsi ātrumposmus bez maksas varēs vērot bērni līdz 10 gadu vecumam un invalīdi, kuriem pie ieejas ātrumposmā biļešu kontrolierim būs jāuzrāda derīga apliecība vai personu apliecinošs dokuments. Savukārt pensionāri saņems 10% atlaidi, uzrādot derīgu pensionāra apliecību, iegādājoties vienu ieejas biļeti Tūrisma informācijas centros.

TIRDZNIECĪBAS VIETAS

  Rally Talsi ieejas kartes uz visiem ātrumposmiem varēs iegādāties šādās tirdzniecības vietās:

  - Talsi Tūrisma informācijas centrs Lielā iela 19/21
  - Talsi Narvesen tirdzniecības vieta Dundagas iela 1
  - Talsi Narvesen tirdzniecības vieta Dundagas iela 15
  - Kuldīga Kuldīgas Tūrisma attīstības centrs Baznīcas iela 5
  - Liepāja Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs Rožu laukums 5/6
  - Rīga Nissan Norde Skanstes iela 31a
  - Rīga Ātruma Cilts kartinga halle Sergeja Eizenšteina iela 2A
  - Rīga Kalnciema Kvartāla Vīnu veikals Kalnciema iela 35


  16. un 17. maijā būs iespējams iegādāties Rally Talsi ieejas kartes:

  Uz autoceļa A10, pie apdzīvotas vietas Lībagi.
  Uz autoceļa A10, pie pagrieziena uz Pastendi.
  Uz autoceļa P120, iebraucot Talsos no Rīgas puses pirms Talsu rotācijas apļa.
  Uz autoceļu P125 un P126 krustojuma.

NOTEIKUMI

  Atrašanās pasākuma teritorijā ar derīgu ieejas karti ir apliecinājums tam, ka Jūs esat iepazinušies un piekrītat šiem noteikumiem:


  - IEEJAS KARTE

  Iegādātās ieejas kartes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja pasākums tiek atcelts, nauda par ieejas kartēm tiek atgriezta, uzrādot biļetes pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu.

  Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās ieejas kartes un to pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Bojātas vai viltotas ieejas kartes un to pirkumu čeki vai maksājuma uzdevumi nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.

  Lai pasargātos no viltotām ieejas kartēm, iegādājaties tās tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

  Ieejas karšu, to hologrammu, aproču vai kakla lentu kopēšana un/ vai tālākpārdošana ir aizliegta. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.

  Bez saskaņošanas ar RA EVENTS, SIA (VRN 41203049203), pasākuma ieejas karšu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos, ir aizliegta.

  Pasākuma apmeklētājiem pasākuma teritorijā jābūt derīgai ieejas kartei ar derīgu hologrammu un aproci, tās tiek pārbaudītas, ieejot pasākuma teritorijā.

  Pasākuma organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja ieejas karti ar derīgu hologrammu un aproci arī atrodoties pasākuma teritorijā vai to atstājot.

  Ja ieejas karte, hologramma vai aproce tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir jāatstāj pasākuma teritorija.

  Pasākuma ieejas karti nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.


  - VIDE

  Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Pasākuma organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes.

  Pasākuma organizatori aicina cienīt pasākuma norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājus un viņu īpašumus.

  Pasākuma apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem un sējumiem. Vienmēr ievērot „aizliegts pārvietoties” / „no passing zone” zīmes.

  Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!

  Nepiesārņojiet un saudzējiet dabu!


  - DROŠĪBA

  Drošības nolūkos pasākuma apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

  Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja pasākumā ir bez maksas. Vecāki ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

  Pasākuma teritorijā aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas. Ja kaut kas no minētā tiek atrasts pasākuma teritorijā, apsardzei ir tiesības to atsavināt.

  Pasākuma organizators neatbild par pasākuma apmeklētāju personīgajām mantām.

  Drošības nolūkos, organizatoram ir tiesības pasākuma apmeklētāju izraidīt no pasākuma teritorijas, ja pasākuma apmeklētāja uzvedība traucē pasākuma norisei vai apdraud pārējo pasākuma apmeklētāju un / vai organizatoru drošību un veselību, vai arī pasākuma apmeklētājs neievēro pasākuma noteikumus vai organizatoru norādījumus un rīkojumus.

  Pasākuma organizatoram ir tiesības atteikt ieeju apmeklētājam, kurš ar savu uzvedību var apdraudēt pārējo pasākuma apmeklētāju un / vai organizatoru drošību un veselību.


  - AUTOMAŠĪNAS/ AUTOSTĀVVIETAS

  Lūgums novietot savu auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju un organizatoru automašīnām.

  Lūgums vienmēr ievērot organizatora drošības personu norādījumus, nekad nenovietot savu automašīnu aizsprostojot Evakuācijas Ceļu.

  Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie pasākuma teritorijas vai tā teritorijā.

  Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kuras atstātas uz Evakuācijas Ceļa.


  - NORISE

  Līdz ar atrašanos pasākuma norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

  Pasākuma organizatoriem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt pasākuma programmu.

  Pasākuma norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiski saskaņojuma ar pasākuma organizatoriem.

  Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

  Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā.

  Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

  Pasākuma apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos pasākuma noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus pasākuma norises laikā.

  Pasākums - Rally Talsi.
  Pasākuma teritorija – rallija ātrumposmi, servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija.
  Ieejas karte – rallija ieejas karte / biļete, ar derīgu hologrammu uz tās un aproci.
  Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

  Rallija organizatori īpašu uzmanību pievērš sacensību drošības noteikumiem un aicina skatītājus sacensību laikā uzklausīt un ievērot drošības dienestu norādījumus un neizturēties nevērīgi pret ierobežojumiem, kas būs noteikti rallija laikā.

  Latvijas rallija čempionāta laikā visi nepieciešamie drošības pasākumi tiek nodrošināti saskaņā ar Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) un Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) noteikumiem, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumā noteiktās pasākumu organizēšanas kārtības prasības.

  Par drošību un kārtību rallija laikā rūpēsies vairāki simti trases uzraugu. Skatītāji tiek aicināti sacensību laikā uzklausīt un ievērot drošības dienestu norādījumus un neizturēties nevērīgi pret ierobežojumiem, kas būs noteikti rallija laikā.

  Latvijas rallija čempionāta posmu organizatori norāda izvēlieties tikai drošas atrašanās vietas, ievērojot brīdinājuma zīmes un rallija oficiālo personu norādījumus. Līkumos un trases posmos, kur skatītājiem būs aizliegts stāvēt, tiks izvietotas brīdinājuma zīmes. Arī atļautajās vietās, kur būs paredzēta rallija vērošana, skatītāji tiek aicināti ievērot drošības noteikumus, sekot līdzi sporta mašīnām, neatrasties ar muguru pret trasi.

  Atgādinām, ka bez trases drošības uzrauga atļaujas rallija laikā šķērsot trasi ir kategoriski aizliegts!

  Arī personīgās automašīnas pie trases piebraucamajiem ceļiem drīkst novietot tikai tā, lai netraucētu izbraukt operatīvajam transportam.

DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ